Siri

Instrucțiunea pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățarea on-line

Instrucțiunea pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățarea on-line

by Cerasela Cozos -
Number of replies: 0

Prin OMEC nr. 4135 din 21.04.2020 a fost aprobată Instrucțiunea pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățarea on-line.

Potrivit articolului 11, alin (1) ”Părintele, tutorele legal instituit sau susținătorul legal are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura accesul și participarea preșcolarului/elevului la activitățile de învățare on-line organizate de unitatea de învățământ.

Potrivit articolului 12, alin (2) ” Elevul are obligația de a participa la activitățile de învățare on-line stabilite de unitatea de învățământ.